Lagerhotell - dokumentsenter

Sikker database og enkel logistikk for lagring av løsøre og eiendeler

Vet du hva du eier og hvor du har det?

 

De fleste av oss vil vel tro at vi har kontroll, men faktum er at de færreste har det!

 

Med registreringsverktøyet "Knips-Klikk-Lagre" tilbyr vi en rekke smarte løsninger for dokumentasjon til både privat- og bedriftsmarkedet. Benytt din Mobil, Pad, PC eller Mac, ta eller last inn bilder av eiendeler, verdipapir, kvitteringer, etc. og systematiser dette i forhåndsprogrammerte kategorier.

 

Det å vite at man kan dokumentere hva man eier og hvor man har det er av like stor betydning for oss alle den dagen behovet melder seg!

 

Velg løsningen som passer ditt behov ved å klikke i boksen Privat eller Bedrift.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller behov for hjelp underveis, vi er her for deg!

 

Gino Marzano: "Svært begeistret!".. Les mer
Torleif Hansen: "Ble nektet forsikringsoppgjør"..Les mer
Torill Furulund: "Visste ikke hva vi eide..."..Les mer

 

Hva sier folk:

 

Marit Silseth "genial"

 

Ideen med å selv kunne registrere sine verdigjenstander på nett med tanke på å kunne dokumentere hva man har av verdi ved en evt. forsikringssak, synes jeg er genial. Jeg vil tro at dette vil være verdifullt både for oss som forsikringstakere, men også for forsikringsbransjen med tanke på å redusere forsikringssvindel.

Med vennlig hilsen

 

Marit H. Silseth

Silseth Consulting AS

www.silsethconsulting.no

 

Gino Marzano:: “Svært begeistret”

 

“Knips-klikk-Lagre”

Undertegnede har lang erfaring innen møbelbransjen / hjeminnredning både nasjonalt og internasjonalt og vet av erfaring hvor vanskelig det kan være å dokumentere tapte eiendeler når ulykken er ute. Jeg ble derfor svært begeistret da prosjektansvarlig Torild Hansen presenterte meg for sitt konsept ”knips-klikk-lagre” – et enkelt og gjennomtenkt inventerings-/ registreringsverktøy for oss vanlige forbrukere. Dette er en svært nyttig metode for å få oversikt over hva man eier, både for å betale korrekt forsikring, for å bli oppmerksom på hva som eventuelt krever ekstraforsikring og for ren dokumentasjon overfor forsikringsselskapet ved brann, flom eller annen ulykke.

 

Det har derfor vært en glede for meg å få lov til å bidra med min fagkompetanse.

 

Gino Marzano

Blomsterstykket 65

1390 Vollen

 

Torleif Hansen: “Ble nektet forsikringsoppgjør”

 

Jeg hadde under et lengre opphold i Tyrkia i 2015 innbrudd i min enebolig. I tillegg til ødelagte låser og diverse rot i huset ble det stjålet alkohol og en safe fjernet fra huset som ble funnet igjen i et skogholt ikke langt unna. Safen var brutt opp og innholdet fjernet med unntak av emballasjen og noen sølvmynter fra en OL-samling.

Det som var fjernet var arvegods/smykker av uærstattelig verdi og  gullmyntene fra OL-samlingen.

Totalt verdier for ca 70.000,-

Politiet var på stedet og bekreftet alle forhold med sikring av åsted og politianmeldelse

Forsikringsselkapet avviste og nektet i første omgang å gi dekning for innholdet i safen, men snudde så og gjorde krav på dokumentasjon for verdisakene.

Knips-klikk-lagre var da allerede utprøvd på min eiendom og lykkelig kunne jeg dokumentere og få dekket mine tap.

 

Torleif Hansen

Pensjonist

Toril Furulund: “Visste ikke hva vi eide”

 

At ingen har tenkt på dette før "knips-klikk-lagre”

Vi ante faktisk ikke at vi eide så mye..

I tillegg til å drive glassmesterforretning er vi forholdsvis store på kunst og innramming.

Et kunstverk i en skuff tar ikke mye plass, men når skuffen er full blir oversikten en helt annen. Ved å knipse et bilde av samtlige kunstverk før de legges bort gjør dette jobben vår vesentlig mye enklere.

 

Med vennlig hilsen

Torill Furulund