1 til 150 objekter

Registrer bedriftens eiendeler nå!

151 til 400 objekter

Registrer bedriftens eiendeler nå!

CleverStore tilbyr enkel og brukervennlig weblagring...Les mer
Verktøyet kan benyttes av alle type bedrifter, små som store, og til ulike formål som f.eks....Les mer
Løsningen er delt opp i følgende grupper..Les mer

CleverStore tilbyr bedriften en sikker web-database for inventering, lagring og oversikt over løsøre og eiendeler

 

Ved å benytte registreringsverktøyet "Knips-Klikk-Lagre" vil din bedrift straks få tilgang til en programmert database som helt enkelt gjør det mulig å skreddersy den optimale løsning etter bedriftens krav til dokumentasjon. 

 

Vårt innovative verktøy er i tiden og hjelper bedriften til å være miljøbevisste og koder for kildsortreing er tilpasset myndighetens krav til avhending og gjenbruk.

 

Har din bedrift gode rutiner på at nye innkjøp legges inn og utraderte eiendeler kildesorteres, fjernes eller settes inaktive vil verktøyet fungere optimalt.

 

Det er alltid godt å kunne vise til fullstendig kontroll og oversikt den dagen bedriften har behov for dette, samtidig som det gir et godt inntrykk av god bedriftskultur, holdninger og struktur og er med på å øke selskapets verdi.

 

 

Registreringside - Bildetekst: Enkel og oversiktlig side for registrering av løsøre/eiendeler. Velg blant ferdigprogrammerte kategorier eller lag din egen beskrivelse.

 

 

Liste med alle registrerte objekter m/minibilde.

 

 

Detaljert presentasjon av hvert objekt med full informasjon og redigeringsmulighet.

 

 

Nedlastbar Excel/PDF/CSV-fil for utskrift elle import til andre systemer.

 

 

Til registrering- og redigeringsarbeidet kan det benyttes Mobiltelefon, Nettbrett, PC eller Mac.  Bilder kan tas direkte eller lastes fra bildearkiv, sky eller minnepinne.  Bildene sorteres og systematiseres i varegrupper som f.eks. møbler, elektronikk, maskiner, kunst etc. og med enkle tasteklikk bygges databasen opp etter den enkelte bedrifts ønsker og behov.

 

Verktøyet kan benyttes av alle type bedrifter små og store, private og kommunale som ønsker orden og oversikt over sitt løsøre og eiendeler

Dokumentasjonen vil være av stor betydning for bedriftseier, regnskapsfører, revisor og advokat som er ansvarlig for bedriftens lønnsomhet og likviditet.

 

Noen eksmpler på hva verktøyet kan benyttes til:

 

-  Inventarliste m/bildedokumentasjon over bedriftens totale løsøre 

-  Dokumentasjon til forsikringsselskapet ved nytegning og eller- tapsmeldng hvis uhellet er ute

-  Prosjekt og styringsverktøy hvis bedriften skal flytte eller relokalisere

-  Dokumentasjon ved bruk av materiell og utstyr ved Tredjepartslogistikk

-  Dokumentasjon for avvik og reklamasjonshåndtering

-  Dokumentasjon og verdivurdering av løsøre

-  Dokumentasjon ved avtaleinngåelse av oppkjøp/due dilligence, salg eller utleie av bedriften

-  Dokumentasjon ved salg, utleie eller avhending av eiendeler, utstyr og materiell

-  Dokumentasjon og varetellingsliste til årsoppgjør

 

Våre dyktige konsulenter skreddersyr også løsninger hvis bedriften har spesielle ønsker og behov.

 

Hva får din bedrift?

 

Bedriften får en oppdatert elektronisk inventarsliste m/bildedokumentasjon som sorteres etter: registreringsdato og klokkeslett, kategorier, lagersteder, lokasjoner, serienummer, volumberegning i m3, kildesortering, antall og ulike type summeringer.

Dokumentasjonen kan lastes til Excel, XLSK, CSV og PDF-filer.       

 

Din bedrift kan velge mellom 3 ulike løsninger:

 

1.  Pro      1-150 objekter  kr 3.990,- pr. år

2.  Pro+    151-400 objekter kr 5.990,- pr. år

3.  Pro Super  401+ objekter - Priser fås ved forespørsel og beregnes etter oppdragets størrelse.

 

CleverStore tilbyr også sine kunder konsulentbistand til registrering av eiendeler og oppbygging av logistikkløsninger. Se Tjenester