Velkommen til vår elektroniske løsning "knips-klikk-lagre"for bedriftsmarkedet!

Ved å registrere en konto hos CleverStore vil bedriften straks få tilgang til vårt innovative elektronsike registreringsverktøy med en rekke forhåndsprogrammerte aktuelle kategorier/varegrupper og relevante faktaopplysninger. Det eneste den ansvarlige i bedriften må gjøre er å ta bilder og velge kategorier fra i den forhåndsprogrammerte databasen.

Dette gjør det mulig å skreddersy den enkelte bedrifts behov for løsning og nødvendig dokumentasjon.

Har din bedrift gode rutiner på at nye innkjøp legges inn og utraderte eiendeler fjernes eller settes inaktive vil verektøyet fungere optimalt. Det er alltid godt å kunne vise til fullstendig kontroll og oversikt den dagen bedriften har behov for dette som f.eks. til forsikringsoppgjør eller inngåelse av avtaler, regnskap og internkontroll, ved due dilligenceavtaler, prosjektdokumentasjon ved flytteoppdrag, relokalisering eller salg av eiendeler.

Det å ha full kontroll gir et godt inntrykk av bedriftskultur, holdninger og struktur og er med på å øke selskapets verdi.

Betalingsløsninger:

Pro løsning                                        1 til 150 objekter registrert i database kr 3.990,- pr. år.

Pro + løsning                                     151 til 400 objekter registrert i database kr 5.990,- pr år

Pro super                                           Ta kontakt via linken på forsiden eller via mail til post@cleverstore.no

Våre profesjonelle konsulenter kan bistå med registreringen og skreddersy fornuftige løsninger!

Har din bedrift spørsmål til løsningen eller trenger bistand ta gjerne kontakt med oss: post@cleverstore.no eller Torild på telefon 95 29 73 19.