Betingelser/avtalevilkår og personvernserklæring

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og CleverStore AS, org.nr. 915  836  216, tar derfor ansvar for å beskytte ditt personvern så langt dette lar seg gjøre. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi beskytter brukernes personvern.

Om du har noen spørsmål om vår personvernpolicy eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på telefon 95 29 73 19 eller sende en mail til: post@cleverstore.no

1.  Sikkerhet

Dette nettstedet har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endringer av informasjonen vi har kontroll over.

Vi benytter oss i dag av en cloud basert løsning fra Lionode som er en av verdens mest anerkjente leverandører av Cloud baserte servere. Siden løsningen er Cloud basert vil sikker oppdatering allltid være ivaretatt og det samme gjelder beskyttelsesløsninger mot ulovlig inntrenging. Løsningen er bl.a. satt opp med kryptering av datatrafikk med serveren samt flere lag med sikkerhet, både elektroniske og menneskelig. I tillegg er alle servere fysisk låst inne. Det finnes heller ingen mulighet for at andre kunder i samme nettverket kan få tilgang til annen informasjon enn den som de selv har.  

Cleverstore har SSL sertifikat og SSL sikkerhet er installert på vår nettside. Dette er en bransjestandard som brukes for å kryptere all trafikk mellom brukerens PC og serveren vår for å forhindre at data kan bli stjålet. SSL er en løsning som krypterer all data som du regsitrerer, både når det gjelder profil, betalingsinformasjon og informasjon om objekter. Du kan lese mer om SSL her: SSL

2.  Korriger/oppdater

Dette nettstedet gir brukeren mulighet til å endre og modifisere informasjon som tidligere er lagt inn.

3.  Betalingsbetingelser:

PRIVATMARKED

Kunden får tilgang til produktet ved å registrere seg som bruker og legge inn opplysninger som forespurt.  Betalinger skjer forskuddsvis etter at kunden har tegnet et abonnement. Abonnement opprettes på følgende måte: (1) Kunden registrerer sine personopplysninger (2) kunden registrerer betalingskort; Visa/Mastercard/annet kredittkort og (3). Ønskes andre betalingsløsninger må dette avtales skriftlig og administrativt med CleverStore. Godta betingelsene i Vilkår og Personvererklæringen.

Din bestilling bekreftes ved å trykke på det ønskede produkt.

Løsningen benytter seg av Stripe som er verdens nest største web baserte betalingsløsning som er installert som betalingsløsning på ca 60.000 nettsider og nettbutikker. Løsningen er spesielt rettet mot mobilvennlig betaling.

Kunder som aktiviserer konto hos CleverStore og benytter vår programmerte database til å legge inn ønsket informasjon godtar våre betalingsvilkår som er satt til 12 måneder (1 års abonnement på den valgte betalingsløsning). Kunden er selv ansvarlig for at bankkortet som benyttes til betaling av denne løsningen er aktivt og gyldig. Hvis abonnementet av uforutsette årsaker ønskes avkortet må dette skje skriftelig til post@cleverstore.no.

Kunden mister automatisk tilgang til sin database ved mislighold av sine månedlige innbetalinger til CleverStore AS.

BEDRIFTSMARKED

Elektronisk faktura blir sendt omgående basert på det valgte produkt slik at ønsket registrering kan igangsettes umiddelbart.Det gjøres oppmerksom på at det kan kun opprettes en betalingsløsning pr. kunde og en konto kan ikke overføres fra et selskap til et annet ved at brukeren benytter samme konto til å registrere objekter fra flere selskap.

Ønsker din bedrift derimot en flerbruks konto velg produkt SuperPro og vi tar kontakt for nærmere avtale.

GENERELT

En overtredelse av våre betingelser vil medføre utestengelse fra vår database.

CleverStore AS forbeholder seg retten til at produktprisene kan reguleres med inntil  10% pr. år.

4.  Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelthets skyld har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Hvis du har registrert en brukerkonto hos oss vil CleverStore AS kunne behandle personopplysninger om deg for å levere våre tjenester til deg og til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene.

5.  Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven. Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket.

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. CleverStore AS er behandlingsansvarlig for personopplysinger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester.

6.  Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en brukerkonto og ved påfølgende bruk av brukerkontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

a) Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en brukerkonto hos oss og utfører aktiviteter som registrerer dine eiendeler m.m vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss en e-post eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten.

           b) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker vår tjeneste registrerer vi informasjon om aktiviteten din.

7.  Hva brukes opplysningene til?

CleverStore AS behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tjenesten, herunder å tilpasse tjenesten etter brukerens antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter.

Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre.

8.  Sletting/oppsigelse av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker med 3 måneders oppsigelsestid kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis lagring,vedlikehold og utskrift av rapporter) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

 

9.  Sykdom eller død

Hvis en aktiv registrert kunde dør eller p.g.a sykdom blir umyndiggjort skal ektefelle/verge/livsarvinger få tilgang til kundens konto ved fremleggelse av gyldig dokumentasjon .

10.  Sikring av personopplysninger:

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan CleverStore AS bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. Ved denne tjenesten vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å kunne gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom CleverStore AS identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og ip-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

11. Endringer i drift av nettstedet:

-  CleverStore AS kan vedlikeholde/oppdatere nettstedet fra tid til annen med små avbrudd uten å måtte opplyse om dette til kunden.

-  CleverStore AS kan stanse driften av dette nettsedet på grunn av support og eller vedlikeholdsarbeide i forbindelse med oppdatering.

12.  Mislighold:

CleverStore AS forbeholder seg retten til å stanse tilgang til dette nettstedet uten ytterligere varsel ved dokumentert mislighold.

13. Tvister

Disse vilkår og betingelser er regulert og skal tolkes i henhold til norsk lov og dersom det oppstår tvist om disse vilkår/betingelser og dette ikke lar seg løse i minnelighet, skal dette løses av norske domstoler.

14. Force Majoure

Force Majoure er en uforutsett hendelse hvor ingen av partene har kontroll over eller kan forutsi ved inngåelse av kontrakten som f.eks: naturkatastofe, krig, blokade etc.